Ketentuan Zakat Mal

Ketentuan zakat mal - Sahabat pencinta zakat, kali ini admin akan membuatkan isu penting wacana ketentuan ketentuan didalam zakat mal. Sebelumya admin juga sudah menciptakan artikel penting juga wacana ketentuan zakat fitrah, anda sanggup membacanya dengan klik link tersebut.

Ketentuan Zakat Mal

Zakat mal terbagi kepada beberapa bagian, yaitu zakat emas perak dan uang, zakat ziro'ah (hasil bumi), zakat ma'adin (barang galian), zakat rikaz (harta temuan/harta karun), zakat binatang ternak, dan zakat tijaroh (perdagangan).

1. Ketentuan Zakat Emas Perak dan Uang

Emas dan perak yang dimiliki seseorang wajib dikeluarkan zakatnya. Nisab emas sebesar 20 dinar (90 gram), dan nisab perak sebesar 200 dirham (600 gram), sementara kadar zakatnya sebanyak 2,5%. Zakat emas ini dikeluarkan bila sudah mencapai haul (setahun sekali).
Artinya ialah bila anda memiliki emas minimal 90 gram serta dimiliki (disimpan selama satu tahun), maka anda kena wajib zakat sebanyak 2,5%. Dan bila anda memiliki perak minimal 600 gram, dan dimiliki (disimpan satu tahun) maka anda wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5% dari harga perak dan juga emas tersebut.

Note: Khusus untuk emas dan perak yang menjadi perhiasan, maka tidak ada batas minimal yang harus dimiliki. Artinya ialah ketika anda membeli perhiasan, berapa gram pun. Sebelum suplemen tersebut dipakai, keluarkan dulu zakatnya sebanyak 2,5% dari harga suplemen tersebut.
Baca keterangan selengkapnya wacana duduk kasus ini pada artikel Nisab zakat emas yang benar.

2. Ketentuan Zakat Ziro'ah (hasil bumi/pertanian)

Semua hasil bumi atau pertanian wajib dikeluarkan zakatnya, mau itu padi, buah-buahan, atau sayur mayur.
Anda wajib mengeluarkan zakat ziro'ah ketika sudah mencapai nishab yaitu 5 wasaq (650 Kg). Adapun kadar zakatnya ada yang 10% dan ada yang 5%, dilihat dari cara pengairannya.
Pertama, bila pengairannya alamiah (oleh hujan atau mata air) maka kadar atau besar zakat yang harus dikeluarkan ialah 10%.
Kedua, bila pengairannya oleh tenaga insan atau binatang maka kadar zakatnya ialah 5%.
Dan waktu pengeluaran zakatnya ialah ketika dipanen.
Note: Lihat klarifikasi lengkap wacana zakat ziro'ah ini pada artikel zakat pertanian.

3. Zakat Ma'adin (Barang Galian)

Yang dimaksud ma'adin ialah segala macam yang dikeluarkan dari bumi yang berharga ibarat timah besi emas perak dan lain lain.
Kadar zakatnya ialah 2,5%. Tidak ada batas minimal (nishab), ketika mendapatkannya maka eksklusif dikeluarkan zakatnya.

4. Zakat Rikaz (harta Karun)

Tidak ada nishab pada zakat rikaz, ketika anda mendapat atau menemukan harta karun maka ketika itu juga dikeluarkan zakatnya sebanyak 20% dan hanya sekali saja.

5. Zakat Binatang Ternak

Seorang yang memelihara ternak (beternak) wajib mengeluarkan zakatnya. Hewan ternak disini ialah binatang yang akan diambil manfaatnya. Hewan binatang tersebut yakni Unta, Kambing/biri-biri, sapi/kerbau.
Besar atau banyak zakat yang harus dibayar yaitu sebagai berikut:

Ternak Unta
 • 5 ekor = 1 ekor kambing
 • 25-35 ekor = 1 ekor unta betina berumur 1 tahun
 • 36-45 ekor = 1 ekor unta jantan berumur masik tahun ke 3
 • 46 - 60 ekor = 1 ekor unta betina berumur masuk tahun ke 4
 • 61-75 ekor = 1 ekor unta betina berumur masuk tahun ke 5
 • 76-90 ekor = 2 ekor unta jantan berumur masuk tahun ke 3
 • 91-120 ekor = 2 ekor unta betina yang sudah keluar air susunya
Ternak Kerbau
 • 30 ekor = 1 ekor sapi/kerbau berumur 1 tahun
 • 40 ekor = 1 ekor sapi/kerbau berumur 2 tahun
Ternak Kambing/Domba/Biri-Biri
 • 40-80 ekor = 1 ekor
 • 121-200 ekor = 2 ekor
 • 201-300 ekor = 3 ekor
 • dan seterusnya (setiap 100 ekor di tambah satu ekor zakatnya)

 6. Zakat Tijaroh (Perdagangan)

 Ketentuan zakat ini ialah tidak ada nishab, diambil dari modal (harga beli), dihitung dari barang yang terjual sebesar 2,5%.

Note: Baca juga artikel pengertian zakat dan pengertian zakat fitrah untuk memperdalam lagi wawasan anda wacana zakat.

Sahabat pencinta zakat, kita sudah hingga pada simpulan artikel wacana ketentuan zakat mal. Semoga artikel ini sanggup membantu anda untuk berinfak secara baik dan benar.