23 Malaikat Yang Jarang Diketahui Manusia dan Tugasnya

Malaikat yaitu Ciptaan Allah Yang suci terwujud Dari Nur Atau Sinar. Jumlah mereka semakin banyak dari daripada Manusia. Walau semua manusia dibangkitkan dari zaman Adam sampai Keakhir zaman Kelak Pasti Jumlah Mereka tetaplah semakin banyak. Di dalam Kisah disebutkan kalau Saat Rasul Menaiki langit disetiap tingkatnya, jadi Rasul Lihat Beberapa ribu Malaikat berdiri dalam kondisi Sholat. Serta tiap-tiap tingkat ada yang ruku’ saja, ada yang I’tidal serta ada yang sujud. Hingga dari itu rasul menghimpun langkah sholat. 

Belum lagi disetiap diri manusia ada 2 malaikat, serta sehari-hari senin kamis jadi beberapa malaikat bakal bertukar serta melaporkan catatan amalan manusia sewaktu itu. 

Baiklah Sahabat, Anda mungkin saja telah mendengar serta hafal beberapa nama 10 Malaikat yang harus di ketahui. Bila anda belum tahu jadi tersebut 10 Nama Malaikat Yang harus untuk di ketahui : 

Malaikat dan Tugasnya

1. Malaikat Jibril bertugas mengemukakan wahyu pada beberapa nabi serta rosul.. 
2. Malaikat Mikail bertugas membagikan rezki pada semua mahluk hidup.. 
3. Malaikat Izrail bertugas mencabut nyawa semua mahluk hidup 
4. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala pada hari kiamat kelak.. 
5. Malaikat Munkar bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzah 
6. Malaikat Nakir bertugas menanyai serta menghukum orang yang telah wafat di alam barzah 
7. Malaikat Rakib bertugas untuk encatat amal perbuatan baik Manusia 
8. Malaikat Atid bertugas mencatat amal perbuatan jelek manusia 
9. Malaikat Malik, malaikat ini bertugas melindungi pintu neraka 
10. Malaikat Ridwan bertugas melindungi pintu syurga 

Terkecuali malaikat yang di riwayatkan diatas, berikut Malaikat mungkin saja anda belum Tahu nama serta tugasnya : 

1. Malaikat Zabaniah, 19 malaikat penyiksa dalam neraka yang begitu bengis serta kasar. 
2. Malaikat Hamalat Al’ Arsy, 4 malaikat pembawa Arsy Allah SWT sekarang ini serta pada hari kiamat bakal ditambah jumlahnya jadi 8. 
3. Malaikat Harut Serta Marut, ke-2 malaikat yang jadikan manusia serta diuji oleh Allah SWT. Saksikan kisahnya disini 
4. Malaikat Dar’dail, yang bertugas mencari manusia yang berdoa, bertaubat serta yang lain pada bln. ramadhan. 
5. Malaikat Kiraman Katibin, yang bertugas sebagai pencatat yang mulia pada jin serta manusia. 
6. Malaikat Mu’aqqibat, yang bertugas pelihara manusia dari kematian hingga saat yang sudah diputuskan yang datang silih bertukar. 
7. Malaikat Arham, yang bertugas untuk mengambil keputusan rejeki, ajal, keberuntungan serta yang lain pada 4 bln. kehamilan. 
8. Malaikat Jundallah, yang bertugas sebagai malaikat perang yang menolong nabi dalam peperangan. 
9. Malaikat Ad-Dam’u, malaikat yang senantiasa menangis bila lihat kekeliruan manusia. 
10. Malaikat An-Nuqmah, malaikat yang senantiasa punyai urusan dengan unsur api serta duduk di singgasana berbentuk nyala api. Dia mempunyai muka kuning tembaga. 
11. Malaikat Ahlul Adli, malaikat yang mempunyai ukuran besar melebihi ukuran bumi beserta berisi serta dia mempunyai 70 ribu kepala. 
12. Malaikat Berbadan Api Serta Salju, malaikat yang mempunyai ukuran besar dengan badan 1/2 api serta 1/2 salju dan dikelilingi oleh pasukan malaikat yg tidak pernah berhenti berdzikir. 
13. Malaikat Pengurus Hujan, yang bertugas mengurusi hujan menurut kehendak allah. swt. 
14. Malaikat Penjaga Matahari, 9 malaikat yang bertugas menghujani matahari dengan salju. 
15. Malaikat Rahmat, yang bertugas sebagai penyebar keberkahan, rahmat, permintaan ampun serta pembawa roh beberapa orang saleh, ia datang berbarengan malaikat maut serta malaikat azab. 
16. Malaikat Azab, yang bertugas sebagai pembawa roh beberapa orang kafir, zalim, munafik. Ia datang berbarengan malaikat rahmat serta malaikat maut. 
17. Malaikat Pembeda Haq Serta Bathil, yang bertugas membedakan pada aksi yang benar serta salah pada manusia. 
18. Malaikat Penentram Hati, yang bertugas meneguhkan pendirian seseorang mukmin. 
19. Malaikat Penjaga 7 Pintu Langit, yang bertugas melindungi 7 pintu langit. Mereka di ciptakan oleh ALLAH SWT sebelumnya langit serta bumi ada. 
20. Malaikat Pemberi Salam Pakar Surga, yang bertugas sebagai pemberi salam pada bebrapa pakar surga. 
21. Malaikat Pemohon Ampun Untuk Orang Beriman, beberapa malaikat yang ada di sekitar Arsy yang memohonkan ampunan untuk golongan yang beriman. 
22. Malaikat Pemohon Ampun Untuk Manusia Dibumi, beberapa malaikat yang bertasbih memberikan pujian pada Allah SWT serta memohonkan ampun untuk manusia-manusia dibumi. 
23. Malaikat Pendamping Malaikat Maut, malaikat ini sejumlah 70. 000, mereka datang mengikuti serta turut mendoakan jika malaikat maut akan mencabut nyawa beberapa orang mukmin.. 


Sesungguhnya ada banyak Malaikat yang mempunyai beberapa pekerjaan diberikan Allah SWT. Tetapi Sebenarnya Cuma Allah Sendirilah Yang tau mengenai kehadiran mereka. Serta pekerjaan apa yang diemban mereka. Meraka Cuma Bertasbih serta berzikir serta menunaikan semua pekerjaan yang didapatkan. Dari Allahlah Semua Kebenaran Serta semua Kekeliruan Dari Penulis.