Masya Tuhan Ternyata Muhammad Rasulullah itu Gondrong dan Super Ganteng– Wahai orang orang yang beragama Islam dan beriman , siapa yang tak rindu akan sosok Nabi Muhammad SAW , siapa yang tak berbinar binar bila melihat sosok tersebut.

Indahnya dan nikmatnya bila berjumpa dia SAW walaupun hanya sekedar bermimpi ketika di dunia ini. Dan alangkah bahagianya bila kita yang beriman ini dijinkan Yang Mahakuasa untuk bersama Rasul Mulia ini , duduk bersama dan berbicara dengan sosok mulia nan agung ini di surga kelak…

Sebelum bertemu dia dalam mimpi dunia dan di Surga kelak InsyaAllah , ada perlunya , mengenal wajah dan kegantengan dia melalui beberapa hadis hadis yang terjaga keshahihannya dibawah ini , semoga menambah rasa rindu kita kepada Muhammad bin Abdullah , Rasulullah dan Nabi umat kiamat ini…

Dalam Hadis riwayat Al Bukhari menceritakan , Ahmad bin Said Abu Abdillah , menceritakan kepada kami , Ishaq bin Mashur menceritakan kepada kami dari ayahnya , dari Abu Ishaq , dia berkata : Aku mendengar Al Barra bin Azib berkata , Nabi SAW yaitu orang yang paling ganteng wajahnya , dan paling bagus fisiknya , tidak terlalu tinggi dan tidak pendek.” (HR Bukhari no 3549)

Dalam riwayat hadis Bukhari no 3551 , dituliskan : “Nabi SAW yaitu orang yang berperawakan sedang , kedua bahunya bidang , dan rambutnya menyentuh kedua daun telinganya. Aku pernah melihat dia mengenakan jubah merah , tidak pernah kulihat orang lebih ganteng darinya.”

Hadis riwayat Ahmad (Musnad Ahmad 4/290 , 300 ) pun menukilkan hal yang hampir sama dengan pelengkap sebagai berikut : “Aku tidak pernah melihat orang yang memiliki jalinan rambut dan memakai jubah merah yang lebih cantik dari rasulullah SAW , rambutnya menyentuh kedua bahunya. Kedua bahunya bidang , dia tidak tinggi dan tidak pendek.”

Al Bukhari mencatat dalam riwayatnya no 3552 : “Apakah wajah Rasulullah SAW menyerupai pedang?” , Al Barra menjawab , “Tidak , tapi menyerupai rembulan.”

Ahmad dalam musnadnya mencatat , Jabir bin Samurah berkata;” Rambut depan Nabi SAW dan janggutnya beruban. Apabila dia meminyaki rambutnya dan menyisirnya , maka uban tersebut tidak terlihat , tapi bila rambutnya berdebu , uban tersebut terlihat. Rambut dan janggutnya lebat.”

Dalam hadis riwayat Al Baihaqi , menceritakan Abu Ishaq berkata : Kutanyakan kepadanya , “Bagaimana perumpamaan wajah dia SAW? Perempuan tersebut menjawab , “Seperti bulan purnama , gua belum pernah melihat orang yang menyerupai dia , baik sebelum maupun sesudahnya.”

Dalam riwayat lain , dari jalur Ya’qub bin Sufyan “ dari Usamah bin Zaid menceritakan : “ Wahai Puteraku , bila engkau melihatnya , maka engkau akan melihat menyerupai matahari terbit.”

Wahai Rasulullah…masyaAllah …semoga kami semua yang beriman dan bertauhid kepada Yang Mahakuasa SWT , dan menjaga tauhid tersebut di dada dada kami sampai simpulan nafas ditubuh ini semoga dapat menerima ganjaran Yang Mahakuasa SWT untuk diijinkan bersamamu dan mengenalmu di Surga kelak…Aaamiin.

Dinukil dari Al Bidayah wa an Nihayah – Ibnu Katsir (Dz)/eramuslim.com