Perjalanan KehidupanObrolan Harun Ar Rosyid dengan Abu Al ‘Atahiyah mengenai jalan hidup..

Diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dalam Raudhathul ‘Uqalaa` (hal. 248), dengan di sandarkan kepada Abi Al ‘Atahiyah ia berkata:

“Aku masuk ke dalam kediaman amirul mukminin Harun ar-Rasyid, dikala beliu melihatku  dia berkata:
Inikah Abu Al ‘Atahiyah?’,  saya jawab : iya, saya Abu Al’Atahiyah’,
dia berkata lagi: apa engkau orang yang biasa melantunkan syair?’, saya jawab: iya, saya yaitu pensyair’ ,
dia berkata lagi : tolong nasihatilah saya dengan bait-bait syairmu  yang ringkas serta  sarat dengan makna"

maka saya pun melantunkan syair untuk beliau:

Engkau tidak akan selamat dari  janjkematian di suatu ujung dan juga jiwa..

Walaupun engkau menghindarinya dengan suatu pembatas dan penjagan jua..

Ketahuilah bekerjsama busur janjkematian itu akan mengenai siapa yag dihadapinya..

Walaupun ia mengenakan baju besi atau berada di benteng kokoh yang nyata..

Engkau mengharapkan keselamatan namun engkau tiada berjalan diatasnya..

Sesungguhnya bahtera itu tidak akan bisa berlayar ditempat yang kering bagaimanpun jua..

Abu riyadl..

Semoga bermanfaat..

Sumber http://abu-riyadl.blogspot.com