Kabarkanlah ! Ketika Rasulullah SAW Memberikan Syafaat Kepada Ummatnya di Hari Kiamat


Sahabat , mungkin kita sering kali mendengar kata sambutan di awal pidato atau ketika memulai pengajian dengan kata “ supaya kita mendapat Syafaat dari baginda Rasullullah SAW kelak di hari kiamat”.

Ini yaitu sekelumit “kisah Ketika Rasulullah SAW Memberikan Syafaat Kepada Ummatnya di Hari Kiamat ” , ketika seluruh insan berkumpul di hari kiamat. Kisah ini disampaikan oleh Rasulullah kepada para sahabatnya. Dalam kisah itu diceritakan bahwa Yang Mahakuasa mengumpulkan seluruh insan dari yang pertama hingga yang terakhir dalam satu daratan. Pada hari itu matahari mendekat kepada mereka , dan insan ditimpa kesusahan dan penderitaan yang mereka tidak kuasa menahannya.

Lalu di antara mereka ada yang berkata , “Tidakkah kalian lihat apa yang telah menimpa kita , tidakkah kalian mencari orang yang mampu menunjukkan syafa’at kepada Rabb kalian?”

Yang lainnya lalu menimpali , “Bapak kalian yaitu Adam AS.”

Akhirnya mereka mendatangi Adam lalu berkata , “Wahai Adam , Anda bapak insan , Yang Mahakuasa menciptakanmu dengan tangan-Nya , dan meniupkan ruh kepadamu , dan memerintahkan para malaikat untuk bersujud kepadamu , dan menempatkanmu di surga. Tidakkah engkau syafa’ti kami kepada Rabb-mu? Apakah tidak kau saksikan apa yang menimpa kami?”

Maka Adam berkata , “Sesungguhnya Rabbku pada hari ini sedang marah yang tidak pernah marah ibarat ini sebelumnya , dan tidak akan marah ibarat ini sesudahnya , dan sebetulnya Dia telah melarangku untuk mendekati pohon (khuldi) tapi saya langgar. Nafsi nafsi (aku mengurusi diriku sendiri) , pergilah kalian kepada selainku , pergilah kepada Nuh AS.”

Lalu mereka segera pergi menemui Nuh AS dan berkata , “Wahai Nuh , engkau yaitu Rasul pertama yang diutus ke bumi , dan Yang Mahakuasa telah menunjukkan nama kepadamu seorang hamba yang bersyukur (abdan syakuro) , tidakkah engkau saksikan apa yang menimpa kami , tidakkah engkau lihat apa yang terjadi pada kami? Tidakkah engkau beri kami syafa’at menghadap Rabb-mu?”

Maka Nuh berkata , “Sesungguhnya Rabbku pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah ibarat ini sebelumnya , dan tidak akan marah ibarat ini sesudahnya. Sesungguhnya saya punya doa , yang telah saya gunakan untuk mendoakan (celaka) atas kaumku. Nafsi nafsi , pergilah kepada selainku , pergilah kepada Ibrahim AS!”

Lalu mereka segera menemui Ibrahim dan berkata , “Wahai Ibrahim , engkau yaitu Nabi dan kekasih Yang Mahakuasa dari penduduk bumi , syafa’atilah kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang menimpa kami?”

Maka Ibrahim berkata , “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah ibarat ini sebelumnya , dan tidak akan marah ibarat ini sesudahnya , dan sebetulnya saya telah berbohong tiga kali. Nafsi nafsi , pergilah kalian kepada selainku , pergilah kalian kepada Musa AS!”

Lalu mereka segera pergi ke Musa , dan berkata , “Wahai Musa , engkau yaitu utusan Allah. Yang Mahakuasa telah menunjukkan kelebihan kepadamu dengan risalah dan kalam-Nya atas sekalian manusia. Syafa’atilah kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

Lalu Musa berkata , “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah ibarat ini sebelumnya , dan tidak akan pernah marah ibarat ini sesudahnya. Dan sebetulnya saya telah membunuh seseorang yang saya tidak diperintahkan untuk membunuhnya. Nafsi nafsi , pergilah kalian kepada selainku , pergilah kalian kepada Isa AS!”

Lalu mereka pergi menemui Isa , dan berkata , “Wahai Isa , engkau yaitu utusan Yang Mahakuasa dan kalimat-Nya yang dilontarkan kepada Maryam , serta ruh dari-Nya. Dan engkau telah berbicara kepada insan semasa dalam gendongan. Berilah syafa’at kepada kami kepada Rabb-mu! Tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

Maka Isa berkata , “Sesungguhnya Rabb-ku pada hari ini sedang marah dengan kemarahan yang tidak pernah marah ibarat ini sebelumnya , dan tidak akan marah ibarat ini sesudahnya. Nafsi nafsi , pergilah kepada selainku , pergilah kepada Muhammad SAW!”

Akhirnya mereka mendatangi Muhammad SAW , dan berkata , “Wahai Muhammad , engkau yaitu utusan Yang Mahakuasa dan penutup para nabi. Yang Mahakuasa telah mengampuni dosamu yang lalu maupun yang akan datang. Syafa’atilah kami kepada Rabb-mu , tidakkah kau lihat apa yang kami alami?”

Lalu Nabi Muhammad SAW pergi menuju bawah ‘Arsy. Di sana dia bersujud kepada Rabb , kemudian Yang Mahakuasa membukakan kepadanya dari puji-pujian-Nya , dan indahnya kebanggaan atas-Nya , sesuatu yang tidak pernah dibukakan kepada seorangpun sebelum Nabi Muhammad. Kemudian Yang Mahakuasa SWT berkata kepada Muhammad , “Wahai Muhammad , angkat kepalamu , mintalah , niscaya kau diberi , dan berilah syafa’at niscaya akan dikabulkan!”

Maka Muhammad SAW mengangkat kepalanya dan berkata , “Ummatku wahai Rabb-ku , ummatku wahai Rabb-ku , ummatku wahai Rabb-ku!”

Lalu disampaikan dari Yang Mahakuasa kepadanya , “Wahai Muhammad , masukkan ke surga di antara umatmu yang tanpa hisab dari pintu sebelah kanan dari sekian pintu surga , dan mereka yaitu ikut memiliki hak bersama dengan insan yang lain pada selain pintu tersebut dari pintu-pintu surga.”

***

Di dalam kisah ini , Rasulullah SAW juga menceritakan bahwa lebar jarak antara kedua sisi pintu surga itu , bagaikan jarak Makkah dan Hajar , atau ibarat jarah Makkah dan Bushro. Hajar yaitu nama kota besar sentra pemerintahan Bahrain. Sedangkan Bushro yaitu kota di Syam. Bisa kita bayangkan , betapa tebalnya pintu-pintu surga itu..

Itulah sekelumit kisah masa depan ketika hari kiamat. Pada hari itu , Rasulullah SAW memberi syafa’at kepada ummatnya. Pada hari itu Rasulullah SAW menjadi sayyid (tuan)nya manusia. Shalawat dan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. (hudzaifah)

Maraji’ : Hadits Riwayat Bukhari – Muslim.

Sumber : dakwatuna.com